W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące następujące formy wsparcia:
1. dla uczniów/uczennic:
- obligatoryjne
• zajęcia motywacyjno – edukacyjno – zawodowe plus wizyta studyjna w zakładzie pracy
• laboratorium eksperymentów
- fakultatywne
• zajęcia wyrównawcze z matematyki plus wizyta edukacyjna
• zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych plus wizyta edukacyjna
• zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
• zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego
• zajęcia wyrównawcze z języka hiszpańskiego
• zajęcia dodatkowe z matematyki plus wizyta edukacyjna
• zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych plus wizyta edukacyjna
• zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
• zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego
• zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego
2. dla nauczycieli/nauczycielek
• warsztaty dla nauczycieli