Celem głównym Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększenie kompetencji kluczowych 432 uczniów/uczennic (242K) oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 8 Gimnazjach w Siemianowicach Śląskich przez wdrożenie 8 kompleksowych Programów Rozwojowych Szkół (PRS) do 30.06.2015 r.

Cele szczegółowe Projektu:

  • podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie motywacji do nauki, uczenia się i wyboru kariery zawodowej u 432 (242K) uczniów/uczennic;
  • podniesienie kompetencji i wyrównanie szans edukacyjnych z grupy przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i z języków obcych u 209 (109K) słabych uczniów/uczennic;
  • podniesienie kompetencji i wyrównanie szans edukacyjnych z grupy przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i z języków obcych u 117 (61K) uczniów/uczennic zdolnych;
  • podniesienie jakości nauczania, motywacji i kompetencji zawodowych stopnia wykorzystania technik IT i nowoczesnych metod nauczania w procesie edukacyjnym poprzez wsparcie i warsztaty dla 90 (80K) nauczycieli/nauczycielek.