Miasto Siemianowice Śląskie rozpoczęło realizację kolejnego projektu unijnego skierowanego do siemianowickich placówek oświatowych.

"Motywacja - Edukacja - Kariera - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich" to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.