Rekrutacja nauczycieli do Projektu:
Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie - pobierz
Załącznik 1 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie - pobierz
Załącznik 2 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - pobierz